anarkisme.no
Institutt for Politisk Teori
Finnes det et alternativ til staten?
Dette er ikke en side for de som kaster stein i gatene. Den er viet seriøs analyse av alternativer til politikk og stat.

Store deler av et samfunn er drevet på privat, frivillig basis. Deler er imidlertid styrt av ulike statlige forvaltningsledd. Anarkistisk teori analyserer hvorvidt det er et behov for den offentlige delen. Kan alt erstattes av private alternativer? Hvilke konsekvenser - både prinsipielt og praktisk - vil det ha om staten fjernes?

Det finnes mange teoretiske retninger innenfor anarkismen. Et hovedskille går mellom kollektivistisk, sosialistisk anarkisme på den ene siden og individualistisk, libertariansk anarkisme på den andre siden. Eieren av disse hjemmesidene tilhører den siste gruppering. Det bør imidlertid allerede her slåes fast at det er mange flere nyanser og subgrupper innenfor den rikholdige anarkistiske litteraturen.

Denne siden vil presentere ulike retninger innen anarkismen og debatter mellom ulike anarkistiske teorier på en så nøytral og saklig måte som mulig. Det er et håp at siden kan fungere som en inngangsport til anarkismens spennende mangfold. Stedet der du kan finne de spennende bøkene, de store tenkerne og et hav av radikale ideer.

"If we look at the black record of mass murder, exploitation, and tyranny levied on society by governments over the ages, we need not be loath to abandon the Leviathan State and ... try freedom."
- Murray Rothbard, For a New Liberty
anarkisme.no